återbäring

Nuförtiden kan man få återbäring på både det ena och det andra. Cashback är ett ord som oftaanvänds i stället för återbäring. Man kanske köper något och skickar in en kupong och får en del pengar tillbaka. Detta är en form av återbäring. En annan kan vara att man käper något på internet och får pengar tillbaka genom ett slags medlemskap som ger återbäring när man köper från andra anslutna företag. Typ som att vara medlem i ett co-operativ och så vinner alla medlemmar på det och man uppmuntras att köpa från medlemsbutiker. Man får belöning för att man har handlat någonting.